Informationer  Bliv medlem  Kontakt  Lån grej 
Vedtægter Kontingent Inspiration Persondatapolitik


Persondatapolitik


ELRO Fonden tager databeskyttelse alvorligt og er dataansvarlig i henhold til EU's persondataforordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

Behandling af dine persondata


Persondata er oplysninger, der kan knyttes til dig som person, f.eks. dit navn, din adresse eller dit telefonnummer. ELRO Fonden registrerer og bruger kun de persondata, der er tilstrækkelige i forhold til de senere nævnte formål.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Formål med behandling af dine persondata


ELRO Fonden indsamler og behandler dine persondata til følgende formål:

 • Registrering af oplysninger til vurdering af og behandling af ansøgning om støtte til et ønsket formål fra ELRO Fonden.
 • Registrering af kontaktoplysninger for mulig kontakt under og efter behandling af ansøgt tilskud f.eks. i forbindelse med erfaringsudveksling.


Cookies


En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger med det formål at genkende din enhed, måle adfærd, samle datagrundlag til statistik og gemme indstillinger.

ELRO Fondens hjemmeside indeholder følgende cookies:

 • Ansøgningsformular. For at kunne administrere og styre ansøgnings forløb.
 • Google Analytics. For at måle og analysere på besøgende på elrodage.dk


Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.

Opbevaring af dine persondata


Personoplysningerne lagres hos vores databehandlere, som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

 • Opbevaringsperiode

  ELRO Fonden opbevarer dine persondata i op til 5 år, for at kunne kontrollere og vurdere indkomne ansøgninger i forhold til, om der tidligere er godkendt tilskud til en ansøger.

 • Videregivelse af dine persondata

  ELRO Fonden videregiver ikke dine persondata til andre aktører.

 • Overførsel til tredjelande

  Dine persondata overføres ikke til lande udenfor EU.

 • Sikkerhed

  ELRO Fonden har stor fokus på, at dine persondata opbevares sikkert både hos os og vores underleverandører og at dataene kun er tilgængelige for relevante personer.

 • Underleverandører

  ELRO Fonden benytter sig af eksterne leverandører til IT-services, IT-support o.l. og har indgået databehandleraftaler med alle pågældende leverandører. Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine persondata.


Dine rettigheder


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte ELRO Fonden på 98574700 eller mail@elrofonden.dk.

 • Ret til at se oplysninger

  Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data ELRO Fonden behandler om dig og hvad dine data anvendes til.

 • Ret til berigtigelse

  Er de oplysninger, ELRO Fonden har om dig, ikke korrekte, har du ret til at få dem rettet.

 • Ret til sletning

  Du har ret til at anmode om, at dine oplysninger slettes helt fra vores database i henhold til lovgivningen:

  • Hvis vi ikke længere har behov for oplysningerne med henblik på formålet
  • Hvis du har tilbagetrukket dit samtykke til behandling af dine oplysninger
  • Hvis dine oplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod dette
  • Hvis dine oplysninger bliver brugt ulovligt
  • Hvis der stilles krav om sletning af oplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse

  Hvis du anmoder om, at dine oplysninger skal slettes inden behandlingen af din ansøgning er færdiggjort, vil din ansøgning blive afvist og slettet fra systemet.

 • Ret til begrænsning af behandling

  Du har ret til at få behandling af dine oplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ELRO Fondens behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger

  Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så de kan anvendes af andre.

Klage


Du kan til enhver tid kontakte ELRO Fonden, hvis du mener, at behandlingen af dine oplysninger sker i strid mod gældende lovgivning.

Du har ligeledes ret til enhver tid at klage til Datatilsynet - læs mere her.

Kontaktoplysninger


ELRO Fonden er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

ELRO Fonden
Ajstrupvej 5
9560 Hadsund
CVR: 35413316


Att. Steen Thomsen

E-mail: mail@elrofonden.dk

Telefon: 98574700